Lite kort om företaget

Awona AB bygger, äger och förvaltar fastigheter. Företaget har sitt säte i Göteborg, startades 1991 och har i huvudsak sin verksamhet i västra Sverige. Våra egna fastigheter är belägna i Göteborg.

Vi är ett litet företag med en effektiv organisation och en stark känsla för våra hyresgäster, uppdrag och projekt. Inom företaget finns en gedigen kompetens inom såväl ekonomisk och teknisk förvaltning som byggnadsteknik och installationsteknik.

Vår affärsidé är att förvalta och utveckla kommersiella lokaler. Verksamheten har under åren till stor del omfattat utveckling inom hotell- och industrifastigheter. Dels i egna projekt, dels i projekt på uppdrag av andra fastighetsägare. Detta har givit oss speciella kunskaper inom just dessa områden.