Inhägnad markyta Ringön

Detaljer

Yta: 1500 m²

Information

Inhägnad och kameraövervakad markyta om totalt ca 1500 kvm.

Adress

Smidesgatan 4
417 07
Göteborg